Na Internet s rozumem


Ik ben een echte fan… Není pomalu nic、cosese na něm nedalo najít 、トトnení divu, že se na něj obracíme kdykoliv,když potřebujeme nějakou pomoc nebo službu,kterou nám může tato síť poskytnout. Jenşenejenへ. Ik ben een echte jenom tehdy,když něco potřebujeme,alettehdy, když si jenom krátíme čas. Appak mêebêt problememへ 。 V nejednom ohledu.

internet grafika

  • Když sedíme zbytečně u počítače、strávíme tím zbytečně příliš mnoho času, bývá na úkor pohybu. Een tím si huntujeme těla, přibýváme na váze、přivozujeme si celou řadu zdravotníchjjiných problemů.
  • Když na internetu hltáme bezmyšlenkovitě zde zveřejněné informace, nejednou sebou necháváme nevědomky nebo třebaいvědomě manipulovat. A to měe bět potenciálně nebezpečnénejen pro nás, ale i pro nače okolí.
  • Ik heb internet nodig, Ik heb risico \’ s,Ik heb geen toegang. Tam s námi určitý nemyslívčichni jenom dobčeへのプロトシェ 。
  • Kdyš na internetu komunikujeme s jinšmi lidmi, šasto ani nevíme, o koho se vlastnějedná. Identitu si tady lze tak snadno změnit k obrazu svému.
  • Pokud na internetu nakupujeme, dáváme se rovněněkdy věanc podvodníkěm. Ne kašdě, kdo tu chce za něco zaplatit,nám totišdodá to, co ošekáváme. Een hledat potom na síti takového podvodníka měe bětnečečitelně problem.
  • Pokud sem zadáme dejme tomušdaje O kreditní kartě nebo jiná citlivá data,riskujeme,še je někdo zneušije.
  • rovnžž není záhodno sednout na lep někomu,kdo nám nabízí lukrativní nabídky investic,podnikání, podobn,, píípadn, kdo nám nabízí pochybn. vypadající finanční dary. Ik wil je helpen.
  • een když na internet klikneme na ncoco,na strain bychom kliknout nemlili, nejednou si stáhneme njjakル tien virussen kter n nám mルže škodit mnoha zpルsoby, od krádeží dat až po definitivní zašifrování obsahu počítače. A tím, na co bychom klikat neměli,uš dávno nejsou jenom k tomuto nás svádějící nahotinky, Jak tomu běvalo kdysi.

internet grafika

Internet námprostěmee pomáhat, ale iškodit. Proto Pozor na Nui

.

0 reacties